Space within & around’

Space
Body as Form
A vessel of silence & sound
sensitive movements
Voice explosion of life-power
coming from the 3D-cross of the spatial body

Micro & Macro
Vivid body connected through breath and being
with the silent-after-movements of the Big Bang
coverd bij the silent shelter-roof of the Universe

 

Over
Al mijn verschillende kunstwerken vormen een zoektocht naar het Zijn der dingen, om dat aan te raken en intenser voelbaar te maken voor de toeschouwer. Het werk vormt een intense_subtiele focus naar binnen toe, opdat je opnieuw contact krijgt met de kern in jezelf of de kern van iets buiten je. Er zit in die zin altijd een beweging in van buiten naar binnen toe en andersom; een doorzichtig worden, een verschijnen, een zich tonen. Het gaat me er om mensen opnieuw te laten her-verbinden met: jezelf, de ander, het moment, je lichaam, de laag onder de dingen, (alledaagse) schoonheid, (subtielere)communicatievormen, etc.

In mijn werk zijn een aantal sleutelbegrippen te noemen die telkens terugkomen zoals de gelaagdheid van de dingen, openen / openingen (poorten tot), diverse vormen van communicatie, het aspect van betrokkenheid & publieksparticipatie en tot slot lichamelijkheid (fysieke sensitiviteit).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *