Biografie

Mijn naam is Lisanne van Brakel en ben geboren op 6 mei 1991 te Uden.
Ik ben derdejaarsstudent Beeldende Kunst aan AKV St. Joost te Breda en
sinds 2015 lid van kunstenaarscollectief en stichting Drie Mollen Project
te ’s-Hertogenbosch, waar ik werk en woon.

Buiten mijn studie heb ik deelgenomen aan performanceprojecten als
Lisant – een groot insectensculptuur dat meevoer tijdens de Bosch
Parade in ’s-Hertogenbosch (2014), het Rotterdamse Zomercarnaval
o.l.v. Instituto Buena Bista met een kostuum naar eigen ontwerp en
realisatie (2016) en het Unnoticed Art Festival waarbij eigen
interpretaties van bestaande performance-scores onopgemerkt in de
publieke ruimte werden uitgevoerd (2016).

Ik heb interactieve performance-installaties geëxposeerd, o.a.
Papierwind bij AKV St. Joost te Breda (2016) en Marionettenschaduwspel
bij WORM te Rotterdam (2017) waar publiek aan deelnam.

Artist Statement

Mijn studie aan de kunstacademie is hoofdzakelijk gebaseerd op objecten tot leven wekken door
interactie met hun omgeving. De mens vormt hierbij een belangrijke aandrijvingskracht.
Het object gaat zich gedragen, het leidt een leven, samen met de mens (als verlengstuk) of los van de
mens (als autonome entiteit). Van jongs af aan ben ik gefascineerd door bewegende objecten of figuren
die een karakter of personificatie op zichzelf kunnen zijn.
Het fenomeen dat de mens wordt gedomineerd en gedirigeerd door materiële belangen (bijv. mobiele
telefoons in het digitale tijdperk), vormt een inspiratiebron en drijfveer voor mij om werk te maken dat
de mens wakker schudt, inzichten meegeeft. Ik wil de toeschouwer toegang geven tot mijn werk door het
te ervaren, zich erdoor te laten meenemen/onderdompelen. Hierdoor kan de toeschouwer een onderdeel
worden van mijn werk. Ik ben gefascineerd door het laten openen van de mens, het vermogen van de
mens om zich kwetsbaar op te stellen en het moment waarop maskers en harnassen worden afgeworpen.
Open staan om kennis te maken met iets dat onbekend is of iets waarover reeds een oordeel is gevormd.
Ik ben van mening dat vastgeroeste denkpatronen en vooroordelen kunnen veranderen door middel van
ervaring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *