photo: PAErsche Open Source EQUINOX Cologne | 27.03.2018 © Anja Plonka

P.S. COS
Performance Site geeft ruimte aan Context and Open Source
Drie middagen met lezingen van 1 of 2 kunstenaars over hun werk met steeds een ander onderwerp / uitgangspunt, met daarna een Open Source groepsperformance. Om ons eerst via de inhoud te verdiepen en deze daarna direct toe te passen, te ondervinden en ook te aanschouwen. Open Source is een groepsactie zonder van te voren uitgedachte ideeën met bewegingen voortgebracht door impulsen. Het is geïnspireerd op Open Source door PAErsche in Keulen.
http://paersche.org/open-source/

Performance Site wil met deze middagen ruimte bieden aan performance kunstenaars om te experimenteren, ruimte om vragen te stellen, ruimte om kritisch te beschouwen, ruimte om elkaar uit te dagen en te ontmoeten.

13 oktober 14.00 – 17.00 P.S. COS 1 lezing Larysa Bauge
3 november 14.00 – 17.00 P.S. COS 2 lezing Ronald Bal
10 november 14.00 – 17.00 P.S. COS 3 lezing Nina Boas en Yvette Teeuwen

Vanuit het schematische overzicht Performance Art Context van Boris Nieslony en Gerhard Dimoserlaat laat P.S. zich inspireren voor zijn COS onderzoeks bijeenkomsten. Dit is een overzicht op het formaat A0 met verschillende benaderingen van performancekunst en zijn theorie, filosofie, bewegingen, kunstenaars, critici, schrijvers, etc…

P.S. COS 1 Lichaam in relatie tot ruimte: Performance als vorm van aanwezigheid.
P.S. COS 2 De belichaming van tijd: Performance als observatie.
P.S. COS 3 Performativiteit van objecten: performance als installatie en als een beeld genererende actie

—————————————————————————————————————————————————————-
English

P.S. COS
Performance Site creates Space for Context and Open Source
Three afternoons with readings by 1 or 2 artists about their work with a different subject / starting point, followed by an open source group performance. To first dive into the content and then directly test this out by experiencing and watching. Open Source is a group action without preconceived ideas by moving on impulses. It is inspired by Open Source of PAErsche in Cologne.
http://paersche.org/open-source/

13th October 14.00 – 17.00 P.S. COS 1 reading Larysa Bauge
3rd November 14.00 – 17.00 P.S. COS 2 reading Ronald Bal
10th November 14.00 – 17.00 P.S. COS 3 reading Nina Boas and Yvette Teeuwen

With these afternoons Performance Site wants to offer space for performers to experiment, space to ask questions, space to think critically, space to challenge and to meet each other.

For this COS research meetings P.S. is inspired by the schematic overview Performance Art Context of Boris Nieslony and Gerhard Dimoserlaat. This investigation on A0 with different approaches to performance art and its theory, philosophy, movements, artists, critics, writers, etc…

P.S. COS 1 Body in relation to space: Performance as configuration of presence.
P.S. COS 2 The embodiment of time: Performance as observation.
P.S. COS 3 Performativity of objects: performance as installation and as an image-generating action.

———————————————————————————————————-


For this event P.S. workds together with Ruimtevaart Den Haag; Helena van Doeverenplantsoen 3 Den Haag

http://www.stichting-ruimtevaart.nl/ruimtevaart.htm

 

P.S. COS 1 www.performancesite.nl
October 13th 2 pm till 5 pm

Body in relation to Space:
Performance as configuration of presence.

P.S. Context and Open Source
Three afternoons with readings by 1 or 2 artists about their work with a different subject / starting point, followed by an open source group performance. To first dive into the content and then directly test this out by experiencing and watching. Open Source is a group action without preconceived ideas by moving on impulsus. It is inspired by Open Source by PAErsche in Cologne. www.paersche.org

With a reading of guest artist: Larysa Bauge

About: The relationship of the body as a mechanism and its movements in space and time. In addition, researching a certain state and condition to which a person is subjected. The ability to cross borders and redefine connections between people. Transpersonal symbolism of movement, presence and awareness of space. redefining “what makes us human” Larysa Bauge: The search for the communal between us, focus on our consciousness, reevaluation and action.

Location:
Ruimtevaart: Helena van Doeverenplantsoen 3 Den Haag

—————————————————————-

P.S. COS 1 www.performancesite.nl
13 oktober van 14.00 tot 17.00 uur

Lichaam in Relatie tot Ruimte
Performance als vorm van aanwezigheid.

Performance Site geeft ruimte aan Context and Open Source
Drie middagen met lezingen van 1 of 2 kunstenaars over hun werk met steeds een ander onderwerp / uitgangspunt, met daarna een Open Source groeps-performance. Om ons eerst via de inhoud te verdiepen en dit daarna direct toe te passen, te ondervinden en te zien. Open Source is een groepsactie zonder van te voren uitgedachte ideeën met bewegingen voortgebracht door impulsus. Het is geïnspireerd op Open Source door PAErsche in Keulen. www.paersche.org

Met een lezing van gastkunstenaar: Larysa Bauge

Over: De relatie van het lichaam als mechaniek en zijn bewegingen in ruimte en tijd. Daarnaast het onderzoeken van een bepaalde staat en conditie waaraan een mens is onderworpen. De mogelijkheid om grenzen te overschrijden en het herdefiniëren van connecties tussen mensen. Transpersoonlijke symboliek van beweging, aanwezigheid en bewustzijn van ruimte; herdefiniëring van “wat ons tot mens maakt” Het zoeken naar het gemeenschappelijke tussen ons, focus op ons bewustzijn, herevalueren en handelen.

Locatie:
Ruimtevaart: Helena van Doeverenplantsoen 3 Den Haag

http://www.performancesite.nl/p-s-cos/

P.S. COS 2 www.performancesite.nl
November 3rd 2 pm till 5 pm

The Embodiment of Time
Body as medium and Body as material

P.S. Context and Open Source
Inspired by the schematic overview Performance Art Context of Boris Nieslony and Gerhard Dirmoser for this P.S. COS research meetings. The A0 with different approaches to performance art and its theory, philosophy, movements, artists, critics, writers, etc…
Three afternoons with readings by 1 or 2 artists about their work with a different subject / starting point, followed by an open source group performance. To first dive into the content and then directly test this out by experiencing and watching. Open Source is a group action without preconceived ideas by moving on impulsus. It is inspired by Open Source by PAErsche in Cologne.
www.paersche.org

With a reading of guest artist: Ronald Bal

About: Time as a medium in performance art | the transformation of the body and object.
Ronald Bal is a visual artist combining live art and film using time in distinct methods of translation, choreography, installation, data and storytelling. In doing so he explores multimedia networks reflecting on the performance of the human body. During P.S. COS Ronald Bal will share his ideas of time in multi-media art and live performance.

Location:
Ruimtevaart: Helena van Doeverenplantsoen 3 Den Haag
—————————————————————–
P.S. COS 2 www.performancesite.nl
3 november van 14.00 tot 17.00 uur.

De belichaming van Tijd
Lichaam als medium en Lichaam als materiaal
Vanuit het schematische overzicht Performance Art Context van Boris Nieslony en Gerhard Dirmoser laat P.S. zich inspireren voor zijn COS onderzoeks-bijeenkomsten. Dit onderzoek op A0 geeft verschillende benaderingen van performancekunst weer en zijn theorieën, filosofieën, bewegingen, kunstenaars, critici, schrijvers, etc…
Drie middagen met lezingen van 1 of 2 kunstenaars over hun werk met steeds een ander onderwerp/uitgangspunt, met daarna een Open Source groeps-performance. Om eerst via de inhoud te verdiepen en dit daarna direct toe te passen, te ondervinden en te zien. Open Source is een groepsactie zonder van te voren uitgedachte ideeën met bewegingen voortgebracht door impulsus. Het is geïnspireerd op Open Source door PAErsche in Keulen. www.paersche.org

Met een lezing van gastkunstenaar: Ronald Bal

Over: Tijd als een medium in performance kunst | de transformatie van het lichaam en object. Ronald Bal is een visueel kunstenaar die tijd op verschillende manieren vertaald door live art en film te combineren in verschillende media als, choreografie, installatie, data en storytelling. Zo onderzoekt hij multimedianetwerken die reflecteren op de performance van het menselijk lichaam. Tijdens P.S. COS deelt Ronald Bal zijn gedachten over tijd in multimedia art en live art.

Locatie:
Ruimtevaart; Helena van Doeverenplantsoen 3 Den Haag

P.S. COS 3 www.performancesite.nl
November 10th 2 pm till 5 pm

Performativity of Objects
Performance as installation and as an image-generating action.

P.S. Context and Open Source
Inspired by the schematic overview Performance Art Context of Boris Nieslony and Gerhard Dirmoser for this P.S. COS research meetings. The A0 with different approaches to performance art and its theory, philosophy, movements, artists, critics, writers, etc…
Three afternoons with readings by 1 or 2 artists about their work with a different subject / starting point, followed by an open source group performance. To first dive into the content and then directly test this out by experiencing and watching. Open Source is a group action without preconceived ideas by moving on impulsus. It is inspired by Open Source by PAErsche in Cologne.
www.paersche.org

With a reading of guest artists: Yvette Teeuwen and Nina Boas

About:
Yvette Teeuwen: Performative jewel-like objects
In my live performances I work with the sensitivity of space, body, voicesounds and minimal bodily objects. In this partially interactive lecture there will be words, but even more images, an experience of you becoming visually part of the lecture and the art book ‘Performative Jewellery’ to hold in your hands.

The bodily objects I use
are like hairs
they are primordial
they naturally grow from within
they come with loads at the same time
they are like lines creating open forms
they express the Inner Deep
they are my second voice.

Nina Boas: Blurring reality’s and the imaginary world
In my early works I had been searching for ways to bring drawings to life and came up with the projection set where I did live drawing, projected life size where I would interact with the images (as if I was in my own drawings). I developed a video sampel projection setup at Steim in Amsterdam.
My projects are time- based and are with mix media (performance, live drawing, life-size projection and installations); blurring reality’s and the imaginary world with personal stories. I use these tools to express a layered narrative where I investigate issues such as the popular conception of the ‘woman’ (her position today), social structures, politics, and dreams. In a recent residency at het Huis in Utrecht I researched the aspect of moving objects without touching them and investigate the movement of the material.

Location:
Ruimtevaart: Helena van Doeverenplantsoen 3 Den Haag
——————————————————————-

P.S. COS 3
10 november van 14.00 tot 17.00 uur.

Performativiteit van objecten
Performance als installatie en als een beeld genererende actie

Vanuit het schematische overzicht Performance Art Context van Boris Nieslony en Gerhard Dirmoser laat P.S. zich inspireren voor zijn COS onderzoeks-bijeenkomsten. Dit onderzoek op A0 geeft verschillende benaderingen van performancekunst weer en zijn theorieën, filosofieën, bewegingen, kunstenaars, critici, schrijvers, etc…
Drie middagen met lezingen van 1 of 2 kunstenaars over hun werk met steeds een ander onderwerp/uitgangspunt, met daarna een Open Source groeps-performance. Om eerst via de inhoud te verdiepen en dit daarna direct toe te passen, te ondervinden en te zien. Open Source is een groepsactie zonder van te voren uitgedachte ideeën met bewegingen voortgebracht door impulsus. Het is geïnspireerd op Open Source door PAErsche in Keulen. www.paersche.org

Met een lezing van gastkunstenaar: Yvette Teeuwen en Nina Boas

Over:
Yvette Teeuwen: Performatieve juweel-achtige objecten
In mijn live-performances werk ik met de sensitiviteit van ruimte, het lichaam, stemgeluiden en minimale lichaams gerelateerde objecten. In deze gedeeltelijk interactieve lezing zullen er woorden zijn, maar eerder meer afbeeldingen, via een ervaring en het visueel deelnemen aan de lezing en het kunstboek ‘Performative Jewellery’ door het vast te houden in je handen.

De lichamelijke objecten die ik gebruik
zijn net haren
ze zijn oer
ze groeien op natuurlijke wijze vanuit mijn binnenste
ze komen met ladingen op hetzelfde moment
ze zijn net als lijnen die open vormen creëren
zij uiten het diepste innerlijk
Ze zijn mijn tweede stem.

Nina Boas: Vervagen van de realiteit en de imaginaire wereld
In mijn vroege werken onderzocht ik manieren om tekeningen tot leven te brengen en ik ontdekte de projectie opstelling waarin ik live tekeningen maak, levensgroot geprojecteerd en waarbij ik met de beelden integreer (alsof ik in mijn eigen tekeningen was). Ik ontwikkelde een video sampel projectie setup bij Steim in Amsterdam.
Mijn projecten zijn tijd-gebaseerd via mixed media (performance, live tekening, levensgrote projectie en installaties). Ik werk met het vervagen van de realiteit en de imaginaire wereld en persoonlijke verhalen. Ik gebruik deze verschillende middelen om een gelaagde verhaallijn te creëren, waar ik kwesties onderzoek als de populaire opvatting van de ‘vrouw’ (haar hedendaagse positie), sociale structuren, politiek verhoudingen en dromen. In een recente residentie in het Huis in Utrecht onderzocht ik het aspect van bewegende objecten zonder ze aan te raken en onderzocht ik de beweging van het materiaal op zich.

Locatie:
Ruimtevaart; Helena van Doeverenplantsoen 3 Den Haag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *